Karriereveiledning

AFT-Fosen

IFjobb-logo.jpg

Det er stort fokus på kvalifiserte medarbeidere og riktig kompetanse innenfor attføring. I tråd med dette, er fire av våre ansatte nå sertifiserte karriereveiledere innen verktøyet WIE. Karriereveiledning har vist seg å være et effektivt verktøy. 

En kvalitetssikring som bevisstgjør og spisser våre tiltaksdeltakeres egne mål og ikke minst muligheten for å nå dem.
 

Det er stort fokus på kvalifiserte medarbeidere og riktig kompetanse innenfor attføring. I tråd med dette, er fire av våre ansatte nå sertifiserte karriereveiledere innen verktøyet WIE. Karriereveiledning har vist seg å være et effektivt verktøy. 

En kvalitetssikring som bevisstgjør og spisser våre tiltaksdeltakeres egne mål og ikke minst muligheten for å nå dem.