IFjobb er Indre Fosen kommunes egen
vekstbedrift

VISJON & VERDIER

FORRETNINGSIDÉ

SAMHANDLING

VISJON

IFjobb viser vei

...veien til

egen utvikling

å kjenne egne grenser

kompetanseøkning

VERDIER

Arbeidsglede

Respekt for hverandre

Kundefokus

IFjobb skal gjennom meningsfylt arbeid, kompetanseøkning og kvalifisert veiledning bidra til å se ressurser hos mennesket, og legge til rette for at disse utvikles. Gjennom produksjon av varer og tjenester til private og offentlige kunder skal vi bli anerkjent for vår samhandling mellom arbeidsmarkedsbedrifter og det ordinære arbeidsliv. 

ALENE ER VI INGENTING
IFjobb kan ikke utføre vårt oppdrag dersom vi ikke sikrer en tett samhandling med andre offentlige instanser, skoleverk, private bedrifter og lokalsamfunnet for øvrig. Vi er derfor avhengig av at dette fungerer. Vårt mål er i enhver sammenheng at personer skal avklares og støttes inn i riktig arbeid. Arbeid skal først og fremst skje i ordinære virksomheter. Vi skal være en støttespiller for de som trenger tilrettelegging og støtte.

LOKALT NÆRINGSLIV
Uten et løsningsorientert og positivt lokalt næringsliv klarer ikke vi oppdraget fra NAV. Uten et inkluderende og engasjert lag rundt oss oppnår vi ikke resultater. Vi setter derfor stor pris på våre samarbeidspartnere. Inkludering av personer med redusert arbeidsevne er et satsningsområde for myndighetene. Men de kan ikke få folk i arbeid alene. Vi ønsker derfor å kreditere de som gjør en ekstra innsats med plass på vår sommerfuglliste. Disse bedriftene bidrar til at sommerfuglene utvikles fra egg og larver til vakre sommerfugler som kan fly fritt.

 

 

TIL TOPPEN