Karriereveiledning

VISJON & VERDIER

VISJON

Noris viser vei

...veien til

egen utvikling

å kjenne egne grenser

kompetanseøkning

VERDIER

Arbeidsglede

Respekt for hverandre

Kundefokus