Karriereveiledning

Det er stort fokus på kvalifiserte medarbeidere og riktig kompetanse innenfor attføring. I tråd med dette, er fire av våre ansatte nå sertifiserte karriereveiledere innen verktøyet WIE. Karriereveiledning har vist seg å være et effektivt verktøy. 

En kvalitetssikring som bevisstgjør og spisser våre tiltaksdeltakeres egne mål og ikke minst muligheten for å nå dem.

Structured Career Interview – Arbeidshindringer (SCI-A) er utviklet av psykolog Arne Svendsrud, Arbeidspsykologisk Institutt og er et strukturert verktøy til bruk ved karriereveiledning innenfor områder som attføring, utdanningsvalg og jobbsøking. 

Karriere
veiledning