FASTE STILLINGER SOM VEILEDERE I VEKSTBEDRIFT IFJOBB AS SØKES:

IFjobb AS er Indre Fosen kommunes vekstbedrift. Vår stab består i dag av 21 ordinært ansatte fordelt på flere avdelinger i Indre Fosen. Vårt viktigste produkt vil alltid være menneskene.
Vår hovedoppgave er å legge til rette for arbeidsglede, personlig vekst og økt livskvalitet for mennesker med ulike forutsetninger.

Fra 01.04.22 vil vi utvide til 25 plasser med det spennende arbeidsrettet tiltaket; arbeidsforberedende trening (AFT). IFjobb skal følge opp dette tiltaket på hele Fosen. I den forbindelse vil det bli etablert kontor i Åfjord og Brekstad i tillegg til lokasjonen i Rissa. Vi har behov for 3 nye veiledere. Som veileder i AFT får du følge opp arbeidssøkere tett over tid, da primært i det ordinære arbeidslivet med mål om overgang til fast arbeid eller utdanning.

Stillingen vil være enten 80% eller 100 %


Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging, karriereveiledning og oppfølging av arbeidssøkere i AFT-tiltaket med mål om at de skal komme over i jobb/utdanning.

 • Motivere, inspirere, veilede og følge opp jobbsøker på veien mot lønnet arbeid eller utdanning.

 • Utarbeide individuelle og målbare utviklingsplaner.

 • Finne egnede praksisplasser/ arbeidsplasser tilpasset deltaker og arbeidsmarkedets behov.

 • Oppfølging av deltakere i praksis/på arbeidsplassen, og samarbeid med arbeidsgivere.

 • Rapportering til NAV og andre oppdragsgivere.

 • Tett oppfølging av deltaker, arbeidsgiver i samråd med NAV.

 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle Ifjobb.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med erfaring innen karriereveiledning og oppfølging av arbeidssøkere.

 • 3-års relevant utdanning fra universitet eller høyskole - fortrinnsvis pedagogikk/veiledning. Lang erfaring kan kompensere for utdanningskravet.

 • Forståelse for arbeidslivskunnskap, inkluderende arbeidsliv, arbeidslivets virkemåte samt god kjennskap til NAV’s virkemidler.

 • God kjennskap til arbeidsmarkedet og relevant nettverk i det lokale næringslivet.

 • Erfaring fra og interesse for salg og relasjonsbygging.

 • Gode IKT-kunnskaper.

 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

 • Veiledningserfaring.

 • Fordel med kjennskap til eller kurs i Individual Placement and Support (IPS), Supported Employment (SE) og Motiverende Intervju (MI)

 

Personlige egenskaper:

 • Evnen til å se muligheter hos alle.

 • Motiverende og løsningsorientert.

 • Kunne jobbe selvstendig og i team.

 • Resultatorientert/strukturert ift. tidsfrister.

 • Fleksibel med god arbeidskapasitet.

 • Trygg nok som veileder ift. å både være en tillitsperson og pådriver.

 • En positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.

 • Du må ha førerkort kl. B og disponere egen bil.

 • Krav om politiattest.

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
   

 

Vi tilbyr:

 • Interessante, utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver.

 • Stor grad av selvstendighet i arbeidshverdagen.

 • Et engasjerende fagmiljø og kollegialt fellesskap.

 • Lønn etter utdanning og kvalifikasjoner.

 • Gode pensjonsordninger.

 • Muligheter for videreutdanning.

 

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Daglig leder Magnar Bremeraunet, tlf. 958 26 360 eller mail magnar.bremeraunet@ifjobb.no eller Fagleder Marianne Åsheim, tlf. 975 21 545 eller mail marianne.asheim@ifjobb.no

 

Søknad med CV sendes til magnar.bremeraunet@ifjobb.no innen 30.11.2021