Magnar Bremeraunet, daglig leder

Mob: 958026 360
E-post: magnar.bremeraunet@ifjobb.no

Ragnar Fossan, avd.leder Leksvik

Mob: 906 03 219
E-post: ragnar.fossan@ifjobb.no

Ann Mari Hamland, tiltaksleder

Mob: 918 19 741
E-post: 
ann.mari.hamland@ifjobb.no

Magne Myrabakk, Stasjon'

Mob: 468 74 607
E-post: magne.myrabakk@ifjobb.no

Elisabeth (Lisa) Myran, Krobrua

Mob: 957 57 150
E-post: elisabeth.myran@ifjobb.no 

Trine Thorsen, profileringsavdelingen

Mob: 474 53 195
E-post:
trine.thorsen@ifjobb.no

Lisbeth Wanvik, montasje

Tlf: 74 85 73 78
E-post:
lisbeth.wanvik@ifjobb.no

Tone Sjonbotn, Krobrua

Mob: 474 84 010 (Krobrua)
E-post: 
tone.sjonbotn@ifjobb.no

Please reload

Kent Stoum, stedsansvarlig Leira

Mob: 414 19 455
E-post: 
kent.stoum@ifjobb.no

Sølvi B. Brovold, admin.avd

Mob: 957 61 133

E-post: solvi.brovold@ifjobb.no

Trond Brovold, veileder

Mob: 991 58 219
E-post: trond.brovold@ifjobb.no

Venke Overland, veileder

Mob: 911 36 819
E-post: venke.overland@ifjobb.no

Ann Astrid Rokseth, ansvarlig Pent brukt og Karri

Mob: 932 01 115
E-post: ann.astrid.rokseth@ifjobb.no

Monica Kristin Rønning, ansvarlig Go'tid

Mob: 938 66 477
E-post: monica.ronning@ifjobb.no

Jannicke Skagstad, veileder Go'tid

Mob: 41104 711
E-post:
jannicke.skagstad@ifjobb.no

Please reload

ANSATTE