Informasjon til
våre brukere

ARBEIDSTIDER

I utgangspunktet er arbeidstiden fra 08.00 – 15.00 mandag til fredag, men individuelle avtaler gjøres i samarbeid med din veileder eller arbeidsleder. 

 

Pausene er fra 08.00 – 08.15 og 12.00 – 12.30

RETTIGHETER

Du plikter å møte på tildelt arbeidsrettet tiltak. Dette gjelder også dersom du har klaget på vedtaket. Eventuelle økonomiske ytelser som du mottar fra NAV kan bli stanset dersom du uten rimelig grunn unnlater å møte. 

Personer som har meldeplikt må fortsette å sende meldekort hver 14.dag under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak.


Du har rett på å få en bekreftelse/attest som dokumenterer innholdet i opplæringen/arbeidstreningen.


Du har rett på å få prosessen din så individuelt tilpasset som det er mulig.

FRAVÆR

Du plikter å møte til avtalt tid. Dersom noe skulle hindre deg i å møte bør du varsle så snart som mulig. 

 

Fravær utover 3 dager krever legeerklæring.

 

Dersom du uteblir fra tiltaket uten rimelig grunn kan eventuelle økonomiske ytelser fra NAV bli stoppet.

 

Det gis fri til avtaler ved NAV eller ulike legetimer/undersøkelser. Dersom dette er ordnet i samarbeid med veileder/arbeidsleder og en del av det totale opplegget kan vi være behjelpelige med skyss ved behov.

KLAGERUTINER

Du plikter å møte til avtalt tid. Dersom noe skulle hindre deg i å møte bør du varsle så snart som mulig. 

 

Fravær utover 3 dager krever legeerklæring.

 

Dersom du uteblir fra tiltaket uten rimelig grunn kan eventuelle økonomiske ytelser fra NAV bli stoppet.

 

Det gis fri til avtaler ved NAV eller ulike legetimer/undersøkelser. Dersom dette er ordnet i samarbeid med veileder/arbeidsleder og en del av det totale opplegget kan vi være behjelpelige med skyss ved behov.

TIL TOPPEN