Noris AS har lang erfaring i avklaring, veiledning og opplæring i forhold til arbeid. Vi har også bred erfaring i formidling av personer som har falt ut av arbeidslivet. Samlet har veilederne i Noris AS bred og allsidig kompetanse om spillet mellom mennesker i arbeidslivet, tilretteleggingsbehov og kommunikasjon.
 
En forutsetning for å kunne sette inn tiltak som virker mot økende sykefravær er at en kjenner disse mekanismene og hvordan mennesker fungerer sammen i arbeidslivet. Vi kan bistå virksomheter i håndteringen av konkrete sykefraværstilfeller, blant annet med funksjonsvurderinger. 


Vi kjenner ordninger og muligheter gjennom NAV-systemet og har godt samarbeid med de lokale NAV-kontorene og Arbeidslivssenteret. Her kan vi bidra med vår kometanse og vårt nettverk for å sammen finne løsningene som kan hjelpe enkeltmennesker ut i arbeid. 
 

Er du ansatt eller har du arbeidstakere du ønsker tilbake i arbeid, men som har helseproblemer eller personlige utfordringer som gjør at de ikke klarer å komme tilbake i arbeid på egen hånd kan du tipse om disse kursene! Innsøkning skjer via NAV lokalt.

Tjenester til
arbeidsgiver